Objava pravovaljanih kandidacijskih i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara i pravovaljanih kandidatura i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA
 
KLASA: 013-03/17-01/10
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA – ABB, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

AKCIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA – ABB

Nositelj liste: ANTUN KORUŠEC
 
 
KLASA: 013-03/17-01/8
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

Nositelj liste: MARIJAN ŽIHER
 
 
KLASA: 013-03/17-01/17
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ, ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH

Nositelj liste: DAMIR BAJS, dipl. iur.
 
 
KLASA: 013-03/17-01/18
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj liste: ANTE TOPALOVIĆ, univ. bacc. oec.
 
 
KLASA: 013-03/17-01/13
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS

Nositelj liste: DAVORIN POSAVAC, dipl. ing.
 
 
KLASA: 013-03/17-01/11
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: DARIO HREBAK
 
 
KLASA: 013-03/17-01/16
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

Nositelj liste: TOMISLAV KOZINA
 
 
KLASA: 013-03/17-01/15
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: VEDRAN SMEŠNJAK
 
 
KLASA: 013-03/17-01/14
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja STIPE ŠOLA, KREŠO JELAVIĆ, PERO ŠIKIĆ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: STIPE ŠOLA, dipl. ing.
 
 
KLASA: 013-03/17-01/19
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽIVI ZID, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 

ŽIVI ZID

Nositelj liste: mr. IVAN ĆURIĆ
 
 
KLASA: 013-03/17-01/20
URBROJ: 2103/01-17-1
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, sastavilo je i objavljuje
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
 
 
Zbirna-lista-GV / 94 KiB /

 

KLASA: 013-03/17-01/5
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA
 

 Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Hrebak / 73 KiB /

 
KLASA: 013-03/17-01/9
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA – ABB, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

 

 Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Novosel / 69 KiB /

 
KLASA: 013-03/17-01/6
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ, HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS, DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

 

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Posavac / 0.1 MiB /

 

KLASA: 013-03/17-01/12
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja RANKA VESELI, MATKO VESELI, ANA KULEJ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

 

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Šola / 67 KiB /

 
KLASA: 013-03/17-01/4
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

 

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Topalović / 66 KiB /

 
KLASA: 013-03/17-01/7
URBROJ: 2103/01-17-3
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA

 

Pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara - Žiher / 68 KiB /

 

KLASA: 013-03/17-01/21
URBROJ: 2103/01-17-1
BJELOVAR, 5. svibnja 2017.
 
 
            Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada BJELOVARA, sastavilo je i objavljuje
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA BJELOVARA
 
 
1. Kandidat: DARIO HREBAK
Zamjenik kandidata: IGOR BRAJDIĆ
Zamjenica kandidata: VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
         
2. Kandidatkinja: LIDIJA NOVOSEL
Zamjenik kandidatkinje: DENIS HLADIŠ
Zamjenik kandidatkinje: DRAŽEN PAVLIĆ
AKCIJA BJELOVARSKO – BILOGORSKA – ABB
         
3. Kandidat: DAVORIN POSAVAC, dipl. ing.
Zamjenica kandidata: JASNA VIŠNJEVIĆ, upravni pravnik
Zamjenik kandidata: VEDRAN SMEŠNJAK
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
ODRŽIVI RAZVOJ HRVATSKE – ORaH
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA – HDSS
DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA – DAMIR BAJS NL
         
4. Kandidat: STIPE ŠOLA, dipl. ing.
Zamjenica kandidata: ORNELA MALOGORSKI, prof.
Zamjenik kandidata: HRVOJE POKOS, mag. med. techn.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
         
5. Kandidat: ANTE TOPALOVIĆ, univ. bacc. oec.
Zamjenik kandidata: MARIJAN CONER, univ. spec. oec.
Zamjenica kandidata: VIŠNJA BILJAN, bacc. admin. publ.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
         
6. Kandidat: MARIJAN ŽIHER
Zamjenik kandidata: VLADIMIR KOS, pravnik-kriminalist
Zamjenik kandidata: DRAGUTIN POLAŠEK, ing.
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
 

 

 

 

Back to top