Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara”

Natječaji

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u subvencioniranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara” - 2013. / 0.2 MiB /

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora energije - Projekt Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara" / 0.2 MiB /

Back to top