Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Bjelovar

OIB: 18970641692 // Matični broj: 02562154 // IBAN: HR4324020061802400001

Komunalno i prostorno uređenje

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (ne izdaje se lokacijska dozvola prema posebnom zakonu)
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (izdaje se lokacijska dozvola prema posebnom zakonu)
Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole glede promjene investitora
Zahtjev za izdavanje rješenja o produljenju važenja građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
Zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada
Zahtjev za izdavanje rješenja o određivanju kućnog broja
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kućnom broju

Back to top
Skip to content