VELEUČILIŠTE U BJELOVARU

Dekanica: Zrinka Puharić

Telefon: 043/241-191
Adresa: Trg Eugena Kvaternika 2
Web adresa: https://vub.hr

Veleučilište u Bjelovaru prvotno je, 2007. godine Odlukom Grada Bjelovara koji je jedini osnivač ustanove, osnovano kao Visoka tehnička škola u Bjelovaru. U sklopu Veleučilišta provode se tri stručna studija – Mehatronika, Sestrinstvo i Računarstvo.

Misija Veleučilišta je izobrazba kompetentnih stručnjaka iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti za potrebe gospodarstva, zdravstvenog sustava i drugih subjekata orijentiranih na kontinentalne regije Republike Hrvatske. Kontinuiranu izobrazbu i unaprjeđenje znanja i vještina studenata i ljudskih resursa Visoka tehnička škola provodi izvođenjem usmjerenih stručnih i specijalističkih studija, programa cjeloživotnog obrazovanja i neposredne suradnje s gospodarstvom. Visoka tehnička škola prati, usvaja i primjenjuje znanstveno – stručne spoznaje implementirajući ih u studijske programe, promičući kompetentnost stručnog kadra u neposrednoj praksi.

Studij Mehatronike privremenu dopusnicu za rad dobio je u veljači 2008. godine, a prve je studente upisao u akademskoj godini 2008./2009. Stalna dopusnica stigla je 2013. godine. Privremena dopusnica za studij Sestrinstva izdana je u listopadu 2009. godine, a trajna 2015. Studenti na studiju Sestrinstva počeli su studirati u akademskoj godini 2009./2010. Treći studij čije je osnivanje pokrenuto pri tada Visokoj tehničkoj školi, bio je i jedan od uvjeta kako bi Bjelovar postao veleučilišni grad. Dopusnica za preddiplomski stručni studij Računarstva zaprimljena je 20. srpnja 2017. godine, a Ministrica znanosti i obrazovanja potpisala ju je 7. srpnja 2017. godine pa su u akademskoj godini 2017./2018. Računarstvo upisali i prvi studenti. Gradsko vijeće Grada Bjelovara 30. listopada 2017., jednoglasno je donijelo Odluku o promjeni naziva Visoke tehničke škole Bjelovar u Veleučilište u Bjelovaru.

U akademskoj godini 2017./2018. na bjelovarsko Veleučilište upisana su 743 studenta.

EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA - NASTAVNI CENTAR BJELOVAR

Dekan: Alen Host

Telefon: 043/220-577
Adresa: A.B. Šimića 1
Web adresa: http://efri.bjelovar.hr

Nastavni centar u Bjelovaru postoji od 1999. godine. Dugi niz godina organizirao je nastavne programe preddiplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta sveučilišta u Rijeci.

Na preddiplomski i diplomski studij (po Bolonji) u NC Bjelovar ne upisuju se nove generacije, već je uveden program Cjeloživotnog obrazovanja koji je akreditirani studijski program poslovne ekonomije za poduzetništvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji je koncipiran kroz Osnovni i Napredni stupanj (ekvivalent preddiplomskog i diplomskog studija). Kolegiji su u potpunosti istovjetni s programom i satnicom predmeta koje se održavaju na Ekonomskom fakultetu Rijeka. Kada se svi kolegiji polože u određenom modulu polaznik dobiva Certifikat. Sa sakupljenih 12 (na osnovnom stupanj) ili 6 (na naprednom stupnju) polaznici upisuju Ekonomski fakultet Rijeka kao izvanredni studenti. Prilažu certifikate i polažu završni diplomski rad te dobivaju svjedodžbu/diplomu EFRI.

Na Razlikovni program mogu se upisati svi koji su završili Stručni studij, Visoko poslovne škole i Fakultete po starom dodiplomskom programu, a željeli bi završiti diplomski studij na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Rijeci. Završetkom ovog programa studentima se omogućuje upisivanje diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Rijeka. Program se sastoji od polaganja četiri kolegija i završnog rada.

Back to top
Skip to content