Izvor: http://gimnazijabjelovar.hr

GIMNAZIJA BJELOVAR

Škola je smještena u Ulici Matice Hrvatske u zgradi Gimnazije. Sastoji se od 20 odjeljenja što broji oko 600 učenika, razvrstanih u opću, jezičnu i matematičku gimnaziju. U školi postoje također razne izvannastavne aktivnosti i ŠŠK “Mladost”.

Ravnatelj: Želimir Vujić
Tel: 043/241-088
Adresa: Matice hrvatske 17
http://gimnazijabjelovar.hr/

Izvor: http://ss-tehnicka-bj.skole.hr/

TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Tehnička škola Bjelovar osnovana je 1960. godine. Cilj rada Tehničke škole usmjeren je na postizanje visoke razine povezanosti teorijskih i praktičnih znanja, u svrhu stvaranja kvalitetnih stručnjaka široke primjene.
Tehnička škola danas ima odobrenje za izobrazbu učenika za slijedeća zanimanja:
1. strojarski tehničar
2. računalni tehničar za strojarstvo
3. elektrotehničar
4. tehničar za računalstvo
5. građevinski tehničar.

Ravnatelj: Ante Šola
Tel: 043/244-721
Adresa: Ante Starčevića 24
http://ss-tehnicka-bj.skole.hr/

Izvor: http://ss-tehnicka-bj.skole.hr/

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Smještena je u zgradi s Tehničkom školom Bjelovar na adresi ul. Ante Starčevića 24. Obrtnička škola obrazuje i odgaja obrtnika 21.stoljeća, na prvom mjestu čovjeka sa svim ljudskim kvalitetama, stručnjaka koji je svjestan važnosti cjeloživotnog učenja, ekološki osviještenog i odgovornog građanina moderne Hrvatske. Zanimanja koja se mogu upisati su: automehaničar, bravar, instalater kućanskih instalacija, cnc operater, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar, pomoćni bravar, pomoćni limar.

Ravnatelj: Branko Cvetković
Tel: 043/244-722
Adresa: Ante Starčevića 24
http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/

Izvor: http://www.medskolabjelovar.hr/

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

Od 1991. godine u školstvu ponovo postoje gimnazije i strukovne škole pa je škola dobila naziv – Medicinska škola Bjelovar, koji nosi i danas. Od tada se u školi obrazuju zanimanja: medicinska sestra-medicinski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, zubotehničar i farmaceutski tehničar, primalja, u redovitom školovanju. U obrazovanju odraslih škola ima program osposobljavanja za njegovateljice, što potvrđuje nastojanje suvremene koncepcije školstva – cjeloživotno obrazovanje.
Ravnateljica: Biljana Balenović
Tel: 043/242-333
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 8
http://www.medskolabjelovar.hr/

Izvor: http://www.trgovackaskola-bjelovar.hr/

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

Godine 2008. škola je preseljena u novi prostor te se sada nalazi u sklopu srednjoškolskog centra koji čine četiri škole. Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar odgaja i obrazuje učenike više od 60 godina za zanimanje prodavač i u novije vrijeme komercijalist. Misija škole je kvalitetnim odgojem i obrazovanjem, u sigurnom i poticajnom okruženju, omogućiti stjecanje općeobrazovnih i strukovnih kompetencija i osobni rast i razvoj svakog učenika.
Ravnateljica: Nataša Vibiral
Tel: 043/241-920
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 9
https://ss-trgovacka-bj.skole.hr/

Izvor: http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Godine 2008. škola je preseljena u novi prostor te se sada nalazi u sklopu srednjoškolskog centra koji čine četiri škole. Ekonomska i birotehnička škola dijeli zgradu s Komercijalnom i trgovačkom školom, a smještena je na prvom i drugom katu zgrade na adresi Poljana dr. Franje Tuđmana 9. Kurikularni pristup odgoju i obrazovanju, projekti: Dani slobodne nastave, Podijelimo znanje i Vježbeničke tvrtke te brojne i raznolike izvannastavne i poduzetničke aktivnosti kao i humanitarni rad čine Ekonomsku i birotehničku školu Bjelovar prepoznatljivom po kvaliteti i naprednom promišljanju metoda učenja i poučavanja. Pod stručnim vodstvom nastavnika, učenici stječu teorijska znanja i praktične kompetencije koje će im omogućiti konkurentnost na globalnom tržištu rada.
Ravnatelj: Vojislav Kranželić
Tel: 043/244-029
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 9
http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR

Godine 2008. Škola je preseljena u novi prostor te se sada nalazi u sklopu srednjoškolskog centra koji čine četiri škole. Najnoviji naziv, koji nosi i danas – Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, dobiva 2008. godine nakon preseljenja na novu lokaciju. Škola je dio novosagrađenog srednjoškolskog centra u kojem se nalaze i Medicinska, Komercijalna i trgovačka te Ekonomska i birotehnička škola. U potpunosti je opremljena za zanimanja koja se mogu pohađati u školi. Škola trenutačno izvodi obrazovne programe u četverogodišnjem i trogodišnjem trajanju. Četverogodišnji programi: hotelijersko – turistički tehničar i turističko – hotelijerski komercijalist. Trogodišnji programi: kuhar, slastičar, konobar, pekar, mljekar, konditor. U školi postoje i programi za učenike s teškoćama: pomoćni kuhar i slastičar, pomoćni konobar i pomoćni vrtlar.
Ravnatelj: Dalibor Vukalović
Tel: 043/221-160
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 10
http://www.tups-bj.hr/

Back to top
Skip to content