Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja „Zona Lepirac“

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) (dalje: Zakon ZO), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) (dalje: Uredba) i mišljenju Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, klasa: 351-03/21-03/6, urbroj: 2103/1-07-21-2 od 10.03.2021., nakon provedbenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenje “ZONA LEPIRAC”, Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi

Odluku kojom se utvrđuje da je potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja „Zona Lepirac“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content