Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene, razmatranja pristiglih mišljenja i primjenom kriterijima za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027., iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), utvrđeno je da su značajke takve da se ne očekuju značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije kumulativno opterećenje okoliša te stoga za istu nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Odluka i zaprimljena Mišljenja nalaze se u privitku.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Mišljenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu

Mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima BBŽ

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content