Odluka o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 12 i članka 56. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/14) Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara, na sjednici održanoj dana 18.01.2015. godine donijelo je Odluku o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Odluka o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara / 0.4 MiB /

Back to top