Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “ZONA KORENOVO – IZMJENA I DOPUNA”

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) (dalje: Zakon ZO), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) (dalje: Uredba) i članka 45. stavka 1. točka 17. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelvoara”, broj 2/21) donosim Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja “ZONA KORENOVO – IZMJENA I DOPUNA”.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content