ODLUKA o zatvaranju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

GRADONAČELNIK

Gradonačelnik Grada Bjelovara, temeljem članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), donosi

ODLUKU

o zatvaranju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Bjelovara za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom zatvaraju se Javni pozivi o bespovratnim potporama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Bjelovara u 2019 godini Upravnog odjela za gospodarstvo, objavljeni 1. travnja 2019. godine, zaključno s danom 6.6.2019. godine, slijedećim redoslijedom:

  1. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/11, UR.BROJ: 2103/01-01-19-7)
  2. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/12, UR.BROJ: 2103/01-01-19-7)
  3. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/13, UR.BROJ: 2103/01-01-19-7)
  4. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/14, UR.BROJ: 2103/01-01-19-7)
  5. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i doškolovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba u 2019. godini (KLASA: 402-01/19-01/15, UR.BROJ: 2103/01-01-19-7)

Članak 2.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da provede Odluku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 311-01/19-01/01

UR.BROJ: 2103/01-01-19-22                                         

Bjelovar, 6. lipnja 2019.    

    GRADONAČELNIK

        Dario Hrebak 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content