ODRŽAN IMPLEMENTACIJSKI SASTANAK OKO INFRASTRUKTURNIH RADOVA NA BUŠOTINI KORENOVO

Grad Bjelovar je dobio sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa „Energija i klimatske promjene“ za projekt povećanja kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – infrastrukturne radove na bušotini Korenovo.

Dana 25. kolovoza 2022. godine održan je prvi implementacijski sastanak u okviru projekta na kojem je dan pregled aktivnosti i plan daljnjeg rada. Na sastanku je sudjelovao projektni tim, partner Terme Bjelovar d.o.o., te predstavnici tvrtke koja je u postupku nabave izabrana za upravljanje projektom.

Raspravljalo se o izvršenim, planiranim i budućim aktivnostima te planu nabave i njegovoj provedbi sukladno njihovim tijekovima ugovaranja, te samoj provjeri istih i odobrenjima. Predstavljene su sve dužnosti i rokovi koji se tiču izvještavanja i provedbe projekta. Svi sudionici upoznati su s odredbama ugovora, propisanim obrascima za izvještavanje te rokovima koji se moraju poštivati.

Tijekom sastanka definirano je da kako će se u skladu s Komunikacijskim planom i Radnim planom projekta prva Konferencija održati u studenom 2022.

Financijski mehanizam EGP-a i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika unutar Europe te jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Republike Hrvatske. Grad Bjelovar prijavio je projekt “Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1”, te je ostvario potpore za njegovo provođenje. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers sa Islanda te Termama Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.468.743,62 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 1.300.000,00 €. Projekt se provodi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Više o grantovima možete pronaći na web stranicama.
EEA Grants | Energija i klimatske promjene
Home | EEA Grants

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,3 mil. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content