ODRŽAN OKRUGLI STOL O IZRADI BUŠOTINE ZA KORIŠTENJE GEOTERMALNE ENERGIJE U BJELOVARU

Grad Bjelovar je dobio sredstva iz EEA i norveških grantova iz programa „Energija i klimatske promjene“.

Financijski mehanizam EGP-a i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju socijalnih i ekonomskih razlika unutar Europe te jačaju bilateralnu suradnju između država donatora (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Republike Hrvatske. Grad Bjelovar prijavio je projekt korištenja geotermalne energije na području Velikog Korenova – Korenovo GT-1, te je ostvario potpore za infrastrukturne radove na bušotini. Grad je korisnik projekta s partnerima EFLA Consulting Engineers sa Islanda te Termama Bjelovar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.468.743,62 €, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 1.300.000,00 €. Projekt će se provoditi od 24. svibnja 2022. do 30. travnja 2024. godine.

Danas, 6. prosinca 2022. godine održan je okrugli stol o potencijalima geotermalne energije u Bjelovaru u okviru projekta „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“, ref. br. 102. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Upravitelja, EIHP, projektni tim, partner EFLA

Tena Bilić, dip.ing.geologije iz tvrtke Geotermalni izvori d.o.o. održala je prezentaciju na temu trenutnog stanja istraživanja i potrošnje geotermalne energije u Republici Hrvatskoj. Istraživanja pokazuju kako se mogu očekivati visoke temperature za iskorištavanje geotermalne energije u predviđenoj bušotini koje će omogućiti provedbu svih ciljeva projekta. Prezentirani su trenutni lokaliteti na kojima se koristi geotermalna energija i u koje svrhe. Istaknuto je kako znamo da imamo potencijala, kako za korištenje, tako i za nove investicije, no ne znam kako ga kvalitetno iskoristiti. Stoga će nam partneri pomoći u realizaciji i dati smjernice za buduće projekte i širenje.

O samom dizajnu bušotine KorGT-1 i očekivanoj dinamici njene izgradnje, ispitivanja i završetka nakon uspješnog ispitivanja govorio je Zoran Veselinović, dipl.ing. naftnog rudarstva. Postignuti su svi preduvjeti za otvaranje procedura javnih nabava i potom početka radova na bušenju. Očekivano razdoblje početka radova je kasno proljeće sljedeće godine ili početak ljeta.

Mr.sc. Runar Magnusson, inž.strojarstva iz islandske tvrtke EFLA Consulting Engineers, partnera na projektu, istaknuo je kako korištenje geotermalnog sustava uvelike ovisi o temperaturi fluida dostupnog iz proizvodnih bušotina. Geotermalna voda može se koristiti u mnoge svrhe popust dobivanja struje, tople vode, soli, pare ili CO2. Dani su primjeri kako funkcionira korištenje geotermalne energije na Islandu sa naglaskom na Fludir ORC energanu i Blue Lagoon toplica i VOK baths kojima je EFLA glavni konzultant.

U raspravi je istaknuto kako je zbog veličine i osjetljivosti projekta potrebno zajednički surađivati na svim razinama od početka do kraja izvođenja, a poglavito u samim radovima. Naglašeno je kako je geotermalna energija iznimno jeftina za svakodnevnu upotrebu u kućanstvima. Početkom korištenja, promijenit će se i životne navike građana, a utjecat će i na razvoj poduzetništva i cjelokupnog gospodarstva. Geotermalna energija daje novi zaokret prema učinkovitijem i zelenijem korištenju energije.

Projekt ima za cilj povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe. Ciljevi će se ostvariti kroz izvođenje infrastrukturnih radova (građevinski, naftno-rudarski) na bušotini Korenovo GT-1 s ciljem eksploatacije geotermalne energije, s krajnjim planiranim kombiniranim korištenjem proizvedene energije (daljinsko grijanje i komercijalno korištenje). Geotermalna energija dobivena iz bušotine koristit će se u toplinarske svrhe za snabdijevanje planiranog bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu toplinskom energijom, zatim buduće Poslovne zone Korenovo i buduće planirane stakleničke poljoprivredne proizvodnje na području Velikog Korenova.

Više o grantovima možete pronaći na web stranicama.
EEA Grants | Energija i klimatske promjene
Home | EEA Grants

ZAJEDNO ZA ZELENU, KONKURENTNU I UKLJUČIVU EUROPU
Projekt „Povećanje kapaciteta za proizvodnju geotermalne energije – Infrastrukturni radovi na bušotini Korenovo GT-1“ je financiran od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,3 mil. EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“. Cilj projekta je povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje emisije CO2 te povećanje sigurnosti opskrbe.

Sadržaj ove podstranice je izrađen uz financijsku potporu Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene”.
Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Nositelja projekta Grada Bjelovara te Projektnih partnera Termi Bjelovar d.o.o. i EFLA Consulting Engineers i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Upravitelja Programa „Energija i klimatske promjene“.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content