Održavanje javne rasprave u postupku stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ”Novi Borik – Lepirac”

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj izrade, temeljem članka 94., 96., 98. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 – u nastavku: Zakon) u postupku stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja ”Novi Borik – Lepirac” ((”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 6/04, 7/06, 6/10) -u daljnjem tekstu: Plan ) i Zaključka gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

Održavanje javne rasprave u postupku stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja ''Novi Borik – Lepirac''

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content