Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

  1. Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
  2. Nacrt Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina
  3. Obrazac sudjelovanja javnosti u postupku donošenja Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020. godine

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Back to top