Grad Bjelovar i Poslovni park Bjelovar d.o.o. upisani u PADOR – bazu podataka prijavitelja projekata EU

Grad Bjelovar i Poslovni park Bjelovar d.o.o. upisani u PADOR - bazu podataka prijavitelja projekata EU

Lokalna razvojna agencija Grada Bjelovara Poslovni park Bjelovar d.o.o. prijavila je i upisala Grad Bjelovar i Poslovni park Bjelovar d.o.o. u PADOR – bazu podataka prijavitelja projekata EU, pri EuropeAid-u koji djeluje pri Europskoj komisiji i upravlja programima pomoći EU.

Upisom u PADOR bazu (eng. “Potential Applicant Dated Online Registration” hrv. online registracija potencijalnih prijavitelja) potencijalni prijavitelji projekata za sufinanciranje fondova EU dobivaju svoj identifikacijski broj, EuropeAidID, koji služi za identifikaciju prijavitelja, a dodatna prednost je kraća administrativna procedura kod pripreme i evaluacije projektnih prijedloga i popunjavanja obrazaca, budući da su podaci već u bazi.

Obzirom na složenu proceduru prijave u PADOR, Poslovni park Bjelovar d.o.o. pruža tehničku pomoć pri upisu u PADOR – data bazu Europske komisije zainteresiranim prijaviteljima projektnih prijedloga za programe pomoći EU.

Izvor: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content