Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Na temelju članka 28., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ broj 120/16., 114/22.), Grad Bjelovar objavljuje Plan nabave na stranicama Grada Bjelovara i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Plan nabave – EOJN https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Plan nabave – Grad Bjelovar https://www.bjelovar.hr/plan-nabave/

Put do objave Plana nabave u EOJN NN

Narodne novine Elektronički oglasnik javne nabave Naslovnica Planovi nabave pod Naručitelj upisati Grad Bjelovar Kreiraj izvješće

Back to top
Skip to content