Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Plan razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. do 2027. godine

Dana 12. srpnja 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je donijelo Odluku o donošenju Plana razvoja turizma Grada Bjelovara za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Dana 1. srpnja 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara za razdoblje od 2022. - 2027. godine.

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 5-21

Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara za razdoblje od 2022. – 2027. godine.

Plan razvoja turizma grada Bjelovara predstavlja srednjoročni strateški dokument koji će definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o svim aktivnostima, planovima razvoja, proširenjima smještajnih kapaciteta i unapređenju turističke ponude grada Bjelovara do 2027. godine, ali i što je nama iznimno bitno – lakšeg privlačenja novca iz Europskih fondova i natječaja resornih ministarstava.

Turizam ima veliki potencijal daljnjeg napretka i razvoja u svim svojim segmentima, stoga je izrada Plana razvoja turizma, odnosno definiranje smjernica, ciljeva i zadataka od temeljne važnosti za razvoj našeg grada, te bi na njega trebali gledati kao na jedan od važnijih strateških pravaca koji će pomoći u razvoju grada Bjelovara u cjelini. Nakon završenog postupka jednostavne nabave, izrada Plana razvoja turizma povjerena je Institutu za turizam iz Zagreba koji je dostavio valjanu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i koja je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom. Institut za turizam ujedno ima i velikog iskustva i kapaciteta u izradi strateških dokumenata u planiranju i razvoju turizma.

Ugovor sa Institutom za turizam je potpisan 17.11.2021., a rok izvršenja usluge je 5 mjeseci (do 17.4.2022.).

Nakon izrađenog Plana, Grad Bjelovar bi se trebao gledati kao brand zaokružene i logične oblikovane turističke regije, a razvoj i razvitak turizma svakako mora biti usklađen s načelom održivog razvoja, koji će omogućiti dugoročno funkcioniranje turizma na našem području. Izuzmemo li izvanrednu situacijom vezanom uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom slobodno možemo reći da je turizam najkonkurentnija grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a njezin udio u ukupnom BDP-u naše zemlje neprestano raste. Jednako vrijedi i za Grad Bjelovar koji iz godine u godinu obara nove turističke rekorde i bilježi značajne poraste u dolascima, noćenjima i turističkoj potrošnji.

Dobro osmišljene promocijske aktivnosti (PR) će osobito poboljšati poziciju grada Bjelovara, kao turističke destinacije. Najvažnije je da se u proces kreiranja cjelovitog turističkog proizvoda uključe najznačajnije znanstvene, kulturne, sportske, edukacijske i druge ustanove, gdje bi se povezale vizije čelnih ljudi turističkih subjekata i stručnjaci različitih profesija, koji bi pripomogli prigodom stvaranja i razvoja prepoznatljivog cjelovitog turističkog proizvoda.

Back to top
Skip to content