Plan razvoja turizma Grada Bjelovara od 2022. do 2027. godine

Dana 12. srpnja 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je donijelo Odluku o donošenju Plana razvoja turizma Grada Bjelovara za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Dana 1. srpnja 2021. godine, Gradsko vijeće Grada Bjelovara je donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara za razdoblje od 2022. - 2027. godine.

Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 5-21

Odluka o imenovanju Radne skupine za pripremu i provođenje postupka izrade Plana razvoja turizma grada Bjelovara za razdoblje od 2022. – 2027. godine.

Plan razvoja turizma grada Bjelovara predstavlja srednjoročni strateški dokument koji će definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o svim aktivnostima, planovima razvoja, proširenjima smještajnih kapaciteta i unapređenju turističke ponude grada Bjelovara do 2027. godine, ali i što je nama iznimno bitno – lakšeg privlačenja novca iz Europskih fondova i natječaja resornih ministarstava.

Turizam ima veliki potencijal daljnjeg napretka i razvoja u svim svojim segmentima, stoga je izrada Plana razvoja turizma, odnosno definiranje smjernica, ciljeva i zadataka od temeljne važnosti za razvoj našeg grada, te bi na njega trebali gledati kao na jedan od važnijih strateških pravaca koji će pomoći u razvoju grada Bjelovara u cjelini. Nakon završenog postupka jednostavne nabave, izrada Plana razvoja turizma povjerena je Institutu za turizam iz Zagreba koji je dostavio valjanu ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije za nadmetanje i koja je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom. Institut za turizam ujedno ima i velikog iskustva i kapaciteta u izradi strateških dokumenata u planiranju i razvoju turizma.

Ugovor sa Institutom za turizam je potpisan 17.11.2021., a rok izvršenja usluge je 5 mjeseci (do 17.4.2022.).

Nakon izrađenog Plana, Grad Bjelovar bi se trebao gledati kao brand zaokružene i logične oblikovane turističke regije, a razvoj i razvitak turizma svakako mora biti usklađen s načelom održivog razvoja, koji će omogućiti dugoročno funkcioniranje turizma na našem području. Izuzmemo li izvanrednu situacijom vezanom uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom slobodno možemo reći da je turizam najkonkurentnija grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a njezin udio u ukupnom BDP-u naše zemlje neprestano raste. Jednako vrijedi i za Grad Bjelovar koji iz godine u godinu obara nove turističke rekorde i bilježi značajne poraste u dolascima, noćenjima i turističkoj potrošnji.

Dobro osmišljene promocijske aktivnosti (PR) će osobito poboljšati poziciju grada Bjelovara, kao turističke destinacije. Najvažnije je da se u proces kreiranja cjelovitog turističkog proizvoda uključe najznačajnije znanstvene, kulturne, sportske, edukacijske i druge ustanove, gdje bi se povezale vizije čelnih ljudi turističkih subjekata i stručnjaci različitih profesija, koji bi pripomogli prigodom stvaranja i razvoja prepoznatljivog cjelovitog turističkog proizvoda.

Back to top
Skip to content