Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima osnovnih, srednjih škola i visokoobrazovnih ustanova

Grad Bjelovar na temelju Odluke o dodjeli nagrada Grada Bjelovara za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima iz područja znanosti i obrazovanje („Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 8/18 i 8/20) upućuje:

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima osnovnih, srednjih škola i visokoobrazovnih ustanova

Predmet poziva je dodjela nagrada za posebna postignuća učenika, studenata i njihovih mentora, osnovnih, srednjih škola i visokoobrazovnih ustanova s područja Grada Bjelovara za ostvareni uspjeh u školskoj godini 2021/2022.

Nagrade se dodjeljuju za posebna postignuća učenika, studenata i njihovih mentora (pojedinačno i ekipno) koji osvoje prvo mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanjima koja su organizirana u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Visina nagrade je 1.000,00 kuna po učeniku, studentu i mentoru.

Odgojno obrazovne ustanove dostavljanju prijedloge za nagrađivanje svojih učenika studenata i njihovih mentora iz područja informatike i tehničke kulture, jezično-umjetničkog, prirodoslovnog matematičkog, humanitarnog, umjetničkog, ekološkog i drugih područja znanosti i obrazovanja.

Prijedlozi za dodjelu nagrada dostavljaju se u pisanom obliku, obrazloženi i dokumentirani i trebaju sadržavati:

  • Naziv i sjedište ustanove predlagatelja,
  • OIB i IBAN ustanove,
  • Ime i prezime učenika,
  • Ime i prezime mentora
  • Razinu i naziv natjecanja,
  • Uvjerenje ili diplomu osvojenog prvog mjesta na natjecanju koje je izdala ili verificirala Agencija za odgoj i obrazovanje,
  • Dokument iz kojeg je vidljivo utvrđivanje natjecanja u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje.

Prijedlozi se dostavljaju Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje i sport do 21. lipnja 2022. godine.
Ako je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun, Upravni odjel zatražiti će od predlagatelja dopunu prijedloga u određenom roku.
Prijedlog koji nije podnesen u skladu s odredbama ovog Poziva neće se uzeti u razmatranje, a predlagatelj nema pravo podnošenja prigovora.

Grad Bjelovar će obrazovnim ustanovama doznačiti sredstva za nagrađene učenike, koje su dužne dostaviti u Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport izvod iz banke iz kojega je vidljiva uplata nagrađenim učenicima.

Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima osnovnih, srednjih škola i visokoobrazovnih ustanova

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content