Prijava štete od prirodne nepogode – poplave na području Grada Bjelovara

Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode

Popunjen obrazac možete predati na e-mail adresu msmit@bjelovar.hr, osobno na porti Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar ili poštom na navedenu adresu Grada Bjelovara s naznakom za “Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda”.

Privola / suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proi­zvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice, kopiju LIST B Prijava površina za 2023. godinu iz Agencije za plaćanje – (APPRRR), kopiju osobne iskaznice i IBAN žiro računa.

Obvezno unijeti i podatak u Obrazac PN pod rednim brojem 11. Ukupni iznos prve procjene štete koji može biti vaša realna procjena ili procjena stručne ovlaštene osobe.

U GRAD BJELOVAR SE PRIJAVLJUJU SAMO ŠTETE NASTALE NA TERITORIJALNOM PODRUČJU GRADA BJELOVARA, DOK SE NEĆE RAZMATRATI PRIJAVE ŠTETA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE TERITORIJALNO NE PRIPADA GRADU BJELOVARU KAO JLS.

Prijava štete može se podnijeti do 23.06.2023.godine.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content