Predstavljeni projekti financirani iz prihoda spomeničke rente 2012. godine

Predstavljeni projekti financirani iz prihoda spomeničke rente 2012. godine, 21. rujna 2012., središnji gradski park FOTO: Dubravka Dragičević

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa suradnicima je u petak, 21. rujna 2012. godine u središnjem gradskom parku održao konferenciju za novinare. Tema konferencije je bila Projekti financirani prihodom spomeničke rente.

Raspoloživa sredstva spomeničke rente u 2012. godini iznose 1.782.000,00 kuna. Na sanaciju i uređenje fasade Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović  na Šetalištu dr. Ivše Lebovića  utrošeno je ukupno 448.000,00 kuna. Za sanaciju i uređenje fasade, sanaciju od vlage te zamjenu krovišta kapele sv. Križa na groblju sv. Andrije, opločenje ulaza na samo groblje te rasvjetu i priključak struje Grad Bjelovar je izdvojio 420.000,00 kuna. Osim toga, zamijenjeno je krovište na Sokolani I što je Grad Bjelovar stajalo 185.000,00 kuna. Za rekonstrukciju gradske fontane izdvojeno je 120.000,00 kuna. Za restauraciju kipova na Trgu Eugena Kvaternika 100.000,00 kuna.

Restaurirani kipovi na Trgu Eugena Kvaternika - Predstavljeni projekti financirani iz prihoda spomeniče rente 2012. godine, 21. rujna 2012., središnji gradski park FOTO: Dubravka Dragičević
Restaurirani kipovi na Trgu Eugena Kvaternika – Predstavljeni projekti financirani iz prihoda spomeniče rente 2012. godine, 21. rujna 2012., središnji gradski park FOTO: Dubravka Dragičević

Važno je napomenuti kako je u svim projektima Grad Bjelovar angažirao, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, domaće poduzetnike, dok je na restauraciji kipova angažirana tvrtka iz Splita koja ima potrebnu dozvolu Restauratorskog zavoda.

Nadalje, ove godine će se uređivati fasade BBR-a,  za što je izvršen izbor izvođača, i Visoke tehničke škole za što je natječaj u tijeku. Također, Grad Bjelovar subvencionira uređenje fasada fizičkim i pravnim osobama.

Ljiljana Balažin i Inka Ševerdija
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content