Propozicije za dodjelu nagrade „Željko Sabol“ u kategoriji za najbolju zbirku pjesama na hrvatskom jeziku 2024.

Na temelju Odluke Grada Bjelovara o nagradi „Željko Sabol („Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/23) Narodna knjižnica „Petar Preradović“ i Odbor za dodjelu nagrade „Željko Sabol“ donose: Propozicije za dodjelu nagrade „Željko Sabol“ u kategoriji za najbolju zbirku pjesama na hrvatskom jeziku 2024.

Nagradu „Željko Sabol“ (u daljnjem tekstu Nagrada) za najbolju zbirku pjesama na hrvatskom jeziku ustanovio je Grad Bjelovar radi davanja počasti i priznanja hrvatskom književniku rođenom Bjelovarčaninu Željku Sabolu. Grad Bjelovar je nositelj Nagrade, a Narodna knjižnica „Petar Preradović“ (u daljnjem tekstu Knjižnica) organizator i provoditelj za književnost.

Nagrada za književnost u kategoriji za najbolju zbirku pjesama na hrvatskom jeziku dodjeljuje se svake druge godine počevši od 2024. godine. Svrha Nagrade je promicanje književnog stvaralaštva i poetskog izričaja na hrvatskom jeziku te poticanje razvoja autora i njihovih djela.

UVJETI NATJEČAJA

 • Nagrada se dodjeljuje autoru za najbolju zbirku poezije, čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine (izborno razdoblje).
 • Prijedlog za Nagradu mogu davati ustanove, trgovačka društva i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovne udruge, građani i njihova udruženja te kulturni stvaraoci i djelatnici pojedinačno (u daljnjem tekstu: predlagatelj).
 • Za Nagradu se mogu natjecati autori koji su državljani Republike Hrvatske i autori izvan granica Republike Hrvatske s književnim djelima pisanim na hrvatskom jeziku.
 • Predlagatelj se obvezuje da će osigurati nazočnost autora dobitnika Nagrade na svečanosti proglašenja dobitnika Nagrade (u daljnjem tekstu: laureata).
 • Predlagatelj prilikom prijave književnog djela jamči istinitost podataka navedenih u prijavi.
 • U slučaju da više predlagatelja prijavi identična književna djela, Odbor će prihvatiti samo prvu prijavu.
 • U slučaju su-nakladništva književno djelo prijavljuje samo jedan nakladnik.
 • Odbor pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.
 • Natječaj je otvoren od 21.ožujka do 31. svibnja 2024. godine.

Predlagatelj dostavlja Odboru tri (3) primjerka knjige zbirke poezije do 31. svibnja 2024. na adresu: Narodna knjižnica „Petar Preradović“, Trg Eugena Kvaternika 11, 43000 Bjelovar, s napomenom „Za književni natječaj Nagrada Željko Sabol“ i pisani prijedlog koji mora sadržavati:

 • ime i prezime i adresu predlagatelja ili naziv predlagatelja i adresu sjedišta
 • ime i prezime i adresu predloženog autora
 • životopis predloženog autora
 • obrazloženje prijedloga.

DODJELA NAGRADE

 • Nagrada se dodjeljuje autoru zbirke poezije koja dobije najvišu ocjenu članova Odbora.
 • Odluku o laureatu donosi Odbor koje pri ocjenjivanju prijavljenih zbirki poezije djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Svoje odluke donose glasovanjem na sjednicama, većinom od ukupnog broja članova.
 • Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela Odbor utvrđuje laureata za Nagradu te odluku s obrazloženjem dostavljaju upravnom odjelu Grada Bjelovara nadležnom za kulturu koji izrađuje prijedlog odluke o dodjeli Nagrade i upućuje gradonačelniku Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje.
 • Laureat dobiva posebno priznanje u obliku plakete i novčanu nagradu u iznosu 1.500,00 eura neto.
 • Ako nagrađeno poetsko djelo ima više autora svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se plaketa, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.
 • Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije mjesec dana prije dodjele Nagrade na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Bjelovara i Knjižnice.
 • Svečanost dodjele nagrade održat će se uz obljetnicu rođenja pjesnika Sabola 28. studenog 2024. Točan datum i mjesto definirat će nositelj i organizator Nagrade najkasnije mjesec dana prije Svečanosti.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content