Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2018 V. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 III. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
2018 II. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 I. izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 Proračun u malom Grada Bjelovara za 2018. godinu
2018 Financijski izvještaji Grada Bjelovara za 2017. godinu
2018 Proračun Grada Bjelovara za 2018. godinu
   
2017 Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
2017 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017.
2017 Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu
2017 Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
2017 Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane
2017 Prijedlog Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu
2016 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016.
2016 Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2016.
2016 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu
2016 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane 
2016 Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu
2015 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
2015 Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2015.
2015 Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu – Vodič za građane
2015 Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
2015 Polugodišnji izvještaj o izvršenju obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu
2015 Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. – 30.6.2015
2015 Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. – 31.3.2015.
2015 Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu
2014 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
2014 Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
2014 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu
2014 Proračun Grada Bjelovara za 2014. godinu
2013 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
2013 Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
2013 Polugodišnji izvještaj o izvršenju obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu
2013 Proračun Grada Bjelovara za 2013. godinu
2012 Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu
2012 Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu
2011 Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
2011 Prve izmjene i dopune proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu
2011 Proračun 2011 – Prihodi
2011 Proračun 2011 – Rashodi 
2011 Proračun 2011 – Predstavnička i izvršna tijela
2011 Proračun 2011 – Opće javne službe Grada Bjelovara
2011 Proračun 2011 – Društvene djelatnosti 
2011 Proračun 2011 – Gospodarstvo
2011 Proračun 2011 – Komunalne djelatnosti i uređenje prostora
2010 Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu

Back to top