Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROTOKOL O HITNIM MJERAMA ZA POSTUPANJE U RADU GRADSKE UPRAVE GRADA BJELOVARA USLIJED CORONA VIRUSA COVID -19

Na temelju Zaključaka Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije, KLASA: 300-01/20-01/8 od 15.03. i 19.03.2020.godine, gradonačelnik grada Bjelovara donosi,

PROTOKOL O HITNIM MJERAMA ZA POSTUPANJE U RADU GRADSKE UPRAVE GRADA BJELOVARA USLIJED CORONA VIRUSA COVID -19

I.

RAD SA STRANKAMA– ograničava se na minimum, sva komunikacija se u pravilu obavlja telefonski ili putem e-maila. Brojevi Upravnih odjela i službenika su dostupni na web stranici Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr – imenik )

II.

BLAGAJNA GRADA BJELOVARA– zbog sigurnosnih razloga uslijed nastupanja posebnih okolnosti do daljnjega ne radi sa strankama niti se mogu vršiti gotovinska plaćanja

III.

Preporuča se strankama da za sve potrebne informacije zovu u vremenu od 8,00-13,00 h.

IV.

Preporuča se smanjiti broj radnih sastanaka koji nisu od iznimne važnosti kao i sastanke na kojim sudjeluje veći broj ljudi. Sastanci koji su neophodni za poslovanje  i/ili komunikaciju  treba održati ako je moguće primarno video vezom te kroz pojačanu telefonsku i/ili e-mail komunikaciju. Ukoliko postoje neodgodivi razlozi za održavanjem sastanka, svakako je potrebno osigurati razmak 1,5 do 2 metra među sudionicima, te maksimalno smanjiti njihov broj

V.

Mole se službenici i namještenici da vode računa o osobama s kojima su bili u bliskom kontaktu dulje od cca. 15 minuta u zadnjih 48 sati, odnosno da zapamte o kojim je osobama bilo riječ bude li potrebno te podatke priopćiti epidemiolozima                                                

VI.

Novi pozivni centar na temu koronavirusa, s brojem 113,

Građanima će od 7 do 22 sata svaki dan na upite odgovarati epidemiolozi i drugi stručnjaci.

Od 19. 03. građani mogu o novom kornavirusu s naglaskom na zdravstvena pitanja pitati na:

01 / 2099 – 087

Svaki radni dan od 16h do 22h, a subotom, nedjeljom i praznikom od 8h do 22h na ovom broju telefona savjete će pružati liječnici, farmaceuti i drugi stručnjaci volonteri

VII.

Posebno se nalaže službenicima i namještenicima  koji imaju povišenu temperaturu te uz to imaju neke od simptoma koji se povezuju s korona virusom da ne dolaze na radno mjesto prije nego se konzultiraju s liječnikom opće prakse radi dobivanja uputa o daljnjem ponašanju.

VIII.

Svi službenici i namještenici dužni su se pridržavati ranije izdanih preporuka nadležnih tijela i službi te Internog protokola Grada Bjelovara o svim mjerama od 18.03.2020. i to posebno u dijelu pridržavanja higijenskih mjera, dezinficiranja i održavanja određenog razmaka u socijalnim kontaktima.

Preuzmite dokument o hitnim mjerama

Back to top