Prvi diplomanti Visoke tehničke škole u Bjelovaru

U petak,  15. srpnja 2011. godine u 11:00 sati održat će se javne obrane završnih radova prvih studenata koji će diplomirati na stručnom studiju Mehatronike pri  Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru.

Dalibor Carek branit će temu završnog rada pod nazivom „Izrada 3D modela kućišta centrifugalne pumpe“ u dvorani br. 1, a Darko Dakić branit će temu završnog rada pod nazivom “Razrada dijagnostičkog postupka zagrijavanja sklopnih aparata visokog napona” u dvorani broj 3  na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru, Trg E.Kvaternika 4.
Prvi diplomanti Visoke tehničke škole u Bjelovaru postigli su visoke rezultate studija i ukupan prosjek ocjena iznad 4,5.

Od 106 upisanih studenata prve generacije stručnog studija mehatronike, njih 55 je u završnoj fazi studija i očekujemo da će do kraja 2011. godine većina uspješno ispuniti sve obveze studija i obraniti završni rad.

v.d. dekanica
mr.sc. Tatjana Badrov

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content