Registar sklopljenih ugovora do 29.05.2023. godine

Registar sklopljenih ugovora do 13.10.2022. godine

Registar sklopljenih ugovora do 14.07.2022. godine

Registar sklopljenih ugovora od 12.03.2018. do 24.11.2021. godine

Registar sklopljenih ugovora za 2021. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu - dopuna

Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2019. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini - dopuna I

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini - dopuna I

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna III

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna II

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna I

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna II

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna I

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Registar sklopljenih ugovora - javna nabava i okvirni sporazumi 2013. - dopuna III

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grada Bjelovar sklopio s fizičkim i pravnim osobama u 2013.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini - dopuna 2

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini - Dopuna I

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

Back to top
Skip to content