Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registar sklopljenih ugovora od 12.03.2018. do 24.11.2021. godine

Registar sklopljenih ugovora za 2021. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu - dopuna

Registar sklopljenih ugovora za 2020. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2019. godinu

Registar sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini - dopuna I

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini - dopuna I

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini

Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna III

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna II

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini - dopuna I

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna II

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini - dopuna I

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

Registar sklopljenih ugovora - javna nabava i okvirni sporazumi 2013. - dopuna III

Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grada Bjelovar sklopio s fizičkim i pravnim osobama u 2013.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini - dopuna 2

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini - Dopuna I

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

Back to top
Skip to content