Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Registar sklopljenih ugovora Grada Bjelovara za 2018. godinu
Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini – dopuna I
Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2017. godini
Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini – dopuna I
Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2016. godini
Registar sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi i Okvirnih sporazuma u 2015. godini – dopuna III
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini – dopuna II
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini – dopuna I
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini – dopuna II
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini – dopuna I
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini
Registar sklopljenih ugovora – javna nabava i okvirni sporazumi 2013. – dopuna III
Tablica sklopljenih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje je Grada Bjelovar sklopio s fizičkim i pravnim osobama u 2013.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini – dopuna 2
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.
Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini – Dopuna I
Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Back to top