Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 3. sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine izabralo članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara.

Gradski savjet mladih ima 9 članova i zamjenika članova.

U Gradski savjet mladih Grada Bjelovara izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

  1. Ivan Botičan, član i Božica Botičan, zamjenica
  2. Morana Brljak, član i Josip Rietković, zamjenik
  3. Mateo Horvat, član i Mihaela Maletić, zamjenica
  4. Kristian Košćak, član i Antonija Devčić, zamjenica
  5. Nikolina Kozić, član i Nikola Kozić, zamjenik
  6. Hana Kuharski, član i Stjepan Prstec, zamjenik
  7. Karlo Oremović, član i Lucija Obračević, zamjenica
  8. Petar Štivić, član i Luna Fofonjka, zamjenica
  9. Marina Valjek, član i Kristijan Pavličić, zamjenik

Sukladno članku 7. stavku 2. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14) Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content