Poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju

Poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU
NEZAKONITO IZGRAĐENE ILI REKONSTRUIRANE GRAĐEVINE

Postupak, uvjeti i način ozakonjenja (legalizacije) nezakonito izgrađenih zgrada propisan je odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12) – u nastavku teksta: Zakon).

Roko za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju kojim se ozakonjuje (legalizira) nezakonito izgrađena zgrada su:

  • 30. lipnja 2013. godine (članak 10. stavak 2. Zakona)

Navedeni rok je istekao za zgrade za koje je do 04.08.2012. godine građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaju se: u pisarnicu Grada Bjelovara na adresi Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 radnim danom od 8,00 – 13,00 sati ili putem pošte na adresu: Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju objavljen je na web stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr, a može se dobiti u Gradu Bjelovaru u pisarnici ili na informacijama.

Na zahtjevu je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva, OIB, adresu, telefon za kontakt i podatke o zgradi.

Kako bi se po zahtjevu moglo postupati, ovisno o kojoj vrsti i veličini zgrade se radi, zahtjevu za izdavanje rješenja moraju biti priloženi svi dokumenti propisani člancima 11., 12., 13. ili 14., te članka 15. Zakona – vidi slijedeći link: Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade?

Na zahtjev se plaća upravna pristojba (državni biljezi) u vrijednosti 70,00 kn prema Zakonu o upravnim pristojbama.

Sve ostale informacije vezane uz ozakonjenje (legalizaciju) zgrade, kao i visine naknada koje se plaćaju (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, komunalni doprinos, vodni doprinos) mogu se dobiti u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora i na mrežnim stranicama: www.bjelovar.hr i www.mgipu.hr.

Pozivamo vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Bjelovara da u Zakonom propisanom roku podnesu zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju kojim se ozakonjuje (legalizira) nezakonito izgrađena zgrada, jer će sukladno članku 10. Zakona svi zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju koji budu podnijeti nakon proteka roka iz članka 10. stavka 2. Zakona biti odbačeni rješenjem.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora

 

 

PRILOG:

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content