Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RJEŠENJE o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019. godine na području Grada Bjelovara

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

GRADONAČELNIK           

KLASA: 113-02/19-01/04

URBROJ: 2103/01-01-19-3

Bjelovar, 17. travnja 2019.    

   Na temelju članka 9. stavka 3. točke 2. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15,121/16, 99/18, 25/19) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara  donio je

RJEŠENJE

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme Uskrsnih blagdana i proslave 1. svibnja 2019. godine na području Grada Bjelovara

Članak 1.

Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme:  -povodom Uskrsa i manifestacije „ Pisanicom do Uskrsa“, dana (petak na subotu 26/27. travnja 2019. godine) do 03:00 sata i  (subotu na nedjelju 27/28 travnja 2019. godine) do 04:00 sata.

-povodom 1. svibnja (utorak na srijedu 30. travnja na 1. svibnja 2019. godine) do 03:00 sata.

Članak 2.

Produženo radno vrijeme iz članka 1. ovog Rješenja odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13,153/13, 41/16 i 114/18) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

Članak 3.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da sukladno odredbama članka 1. i 2. ovog Rješenja obavijesti ugostitelje putem internetske stranice Grada Bjelovara o utvrđenom – produženom radnom vremenu.

Rješenje se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj, Policijska postaja Bjelovar i nadležnoj inspekcijskoj službi.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                             GRADONAČELNIK

                                                                                                   Dario Hrebak

Back to top