Gradski savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Bjelovara.

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara ima 9 članova i zamjenika članova.
Izbori za trenutni saziv Gradskog savjeta mladih održani su na 4. sjednici Gradskog vijeća 19. listopada 2021. godine.
Članovi i zamjenici članova Gradskog savjeta mladih u mandatnom razdoblju 2021.-2024. godine su:

 1. Iva Sertić i Leonarda Nesek
 2. Matej Martan i Mirko Bikić
 3. Stipan Ćurak i Tomislav Tišljarić
 4. Tony Mostovac i Kristian Košćak
 5. Antonella Klokočki i Momir Kuprešanin
 6. Leona Broz i Mislav Katić
 7. Paula Manjkas i Dora Huf
 8. Danijela Dragašević i Ela Nalevka
 9. Lea Bukvić i Lana Bukvić

Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara održana je 29. listopada 2021. godine.
Za predsjednicu Gradskog savjeta mladih izabrana je Iva Sertić, a za zamjenika predsjednika Tony Mostovac.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 3. sjednici održanoj 07. rujna 2017. godine izabralo članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara.

Gradski savjet mladih ima 9 članova i zamjenika članova.

U Gradski savjet mladih Grada Bjelovara izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

 1. Ivan Botičan, član i Božica Botičan, zamjenica
 2. Morana Brljak, član i Josip Rietković, zamjenik
 3. Mateo Horvat, član i Mihaela Maletić, zamjenica
 4. Kristian Košćak, član i Antonija Devčić, zamjenica
 5. Nikolina Kozić, član i Nikola Kozić, zamjenik
 6. Hana Kuharski, član i Stjepan Prstec, zamjenik
 7. Karlo Oremović, član i Lucija Obračević, zamjenica
 8. Petar Štivić, član i Luna Fofonjka, zamjenica
 9. Marina Valjek, član i Kristijan Pavličić, zamjenik

Sukladno članku 7. stavku 2. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14) Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Na 1. konstituirajućoj sjednici Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara održanoj 10. listopada 2017. godine za predsjednika je izabran Mateo Horvat, a za zamjenicu predsjednika Nikolina Kozić.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu

Godišnje izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2018. godinu

Saziv 2014.

U Gradski savjet mladih Grada Bjelovara izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

  • Tihomir Henc, član i Ivan Hapavel, zamjenik
  • Ivan Horvatić, član i Slobodan Esapović, zamjenik
  • Kristina Družinec, članica i Marko Vida, zamjenik
  • Zdravko Pavec, član i Danijela Kovač, zamjenica
  • Bojan Begić, član i Igor Draušnik, zamjenik
  • Josip Berić, član i Ivana Kozić, zamjenica
  • Bojan Crnojević, član i Suzana Parapatić, zamjenica
  • Kristian Pintar, član i Mara Stokić, zamjenica
 • Ivana Herman, članica i Ivona Ivančić, zamjenica.

Sukladno članku 7. stavku 2. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/14) Savjet mladih konstituirat će se u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Na 1. konstituirajućoj sjednici Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara održanoj 07. listopada 2014. godine za predsjednika Gradskog savjeta mladih je izabran Zdravko Pavec, a za zamjenicu predsjednika Kristina Družinec.


Saziv 2012.


Ana-Marija Babić
Ivan Horvatić
Viktor Gjergjaj
Petra Vinicki
Siniša Roksandić
Domagoj Budimir
Mario Topalović
Matea Šarić
Deni Ingula

Gradski savjet mladih Grada Bjelovara je na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj 03. travnja 2012. godine izabralo predsjednika i zamjenicu predsjednika.

DOKUMENTI
Poslovnik o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara – saziv 2012/2014
Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih grada Bjelovara – saziv 2012/2014

Back to top
Skip to content