Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

U privitku je Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara:

Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.6 MiB /

Back to top