Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/5
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 2. rujna 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara za  9. rujna (četvrtak) 2010. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat;
  2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  3. Razmatranje informacije o aktivnostima za obilježavanje Dana Grada Bjelovara;
  4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna  Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  5. Donošenje Odluke o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. Osnovne škole Bjelovar u 2010. godini;
  6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti;
  7. Donošenje Odluke o klasifikaciji radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bjelovara;
  8. Informacija o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara;
  9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;

Materijali za  2 ., 4., 5.,  6., 7. 8. i  9. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će se o 3. točki dnevnog reda podnijeti usmena informacija.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content