Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/7
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 29. studeni  2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara za  6. prosinca (ponedjeljak ) 2010. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Strategije  gospodarskog razvoja Grada Bjelovara za razdoblje 2011.- 2015. godine;
 3. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
 4. Donošenje izmjena i dopuna:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2010. godini;
  2. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2010. godini;
  3. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2010. godini;
  4. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2010. godini;
  5. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2010. godini;
 5. Donošenje Izmjena i dopuna:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
  2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2010.godinu;
 6. Donošenje Odluke o neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina;
 7. Donošenje Odluke o istupanju Grada Bjelovara iz Regionalne energetske agencije Sjever;
 8. Donošenje Odluke o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone „Novi Borik-Lepirac“ i Slobodne zone Bjelovar;

Materijali za  2 .,3., 4., 5., 6., 7. i 8.  točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.    

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content