Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/10-01/8
URBROJ: 2103/01-02-10-1
Bjelovar, 13. prosinca 2010.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM

13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara za 21. prosinca (utorak) 2010. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
  2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  3. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  6. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2011. godini;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2011. godini;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa, organizacijske strukture i sažetak poslova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
  2. Odluka o planu razvojnih programa;
  3. Odluke o projekciji proračuna za 2012.-2013. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 7. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu;
 8. Donošenje:
  1. Odluke o izmjeni Odluke o spomeničkoj renti Grada Bjelovara;
  2. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izboru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;

Materijali za 2 .,3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content