Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/1
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 2. ožujka 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za 14. ožujka (ponedjeljak) 2011. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Razmatranje Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 3. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara;
 4. Informacija i donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o izgradnji Učeničkog doma u Bjelovaru;
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta:
  1. VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
  2. IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
  3. VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
  4. VIII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
  5. V dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
  6. Ugovora o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova;
  7. IX dodatka Ugovoru za djelatnost parkiranja;
  8. Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma između Poduzeća za ceste d.o.o. Bjelovar i Grada Bjelovara o otplati u predmetu Rajković;
 7. Donošenje Odluke o kupovini dva stana u zgradi br. 1POS-a u Bjelovaru, Ulica Andrije Hebranga 109;
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnina u Poslovnoj zoni Jug;
 10. Donošenje:
  1. Odluke o nastavku kreditnih linija u 2011. godini;
  2. Odluke o kreditiranju poduzetnika u 2011. godini;
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 12. Donošenje Prijedloga Mreže osnovnih škola kojima je osnivač Grad Bjelovar;

Materijali za 2 .,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Materijal za 3. točku dnevnog reda dostavlja se u skraćenoj formi, a uvid u kompletan materijal može se izvršiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content