Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

KLASA  : 021-05/11-01/2
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 31.ožujka 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za  8. travnja (petak) 2011. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja

 1. Aktualni sat;
 2. Izvješće
  1. o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o. u 2010. godini;
  2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar za zaduživanje kod poslovne banke;
 3. Donošenje Odluke o ovlaštenju za potpis nagodbe između Grada Bjelovara i Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar o izvršenju presude Općinskog suda u Bjelovaru broj P-1283/07;
 4. Donošenje Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bjelovara-Zona A-izmjena i dopuna;
 5. Donošenje Odluke o zaduženju za kratkoročni kredit;
 6. Donošenje Izviješća o izvršenju:
  1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2010. godinu;
  2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka  22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2010. godini;
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima;
 8. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 12. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine;
  1. Donošenje Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2011.godini;
  2. Informacija o prodaji nekretnina
 13. Donošenje:
  1. Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Ulici D.Demetra 1;
  2. Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u  Ulici V. Nazora 3 površine 143 m2;
  3. Odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora na Trgu hrvatskih branitelja 15;
  4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac za parcelu  privremene oznake P-3;
 14. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika u razdoblju od 1.07. – 31.12.2010. godine;
 15. Donošenje Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama:
  1. Statuta I. OŠ Bjelovar;
  2. Statuta II. OŠ Bjelovar;
  3. Statuta III. OŠ Bjelovar;
  4. Statuta IV. OŠ Bjelovar;
  5. Statuta V. OŠ Bjelovar;
 16. Donošenje:
  1. Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o izboru zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 17. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar-predstavnika Grada Bjelovara;

Materijali za  2 .,3., 4., 5., 6., 7.,  8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i  18.. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 17. i 19. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.                    

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content