Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

KLASA: 021-05/11-01/3
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 30. svibnja 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za 7. lipnja (utorak) 2011. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja:

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 3. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova te izborne promidžbe;
 4. Donošenje Odluke o davanju vjerodostojnog tumačenja Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja JUG 1-sjeverni dio-grafičkog dijela pod brojem 7. Elektroenergetski razvod;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 7. Donošenje Odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 8. Davanje suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2011. godini;
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje:
  1. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju poslovnog prostora u Bjelovaru u Ulici Vladimira Nazora 3, površine 143 m2;
  2. Odluke o prodaji parcele u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac privremene oznake P-3 trgovačkom društvu „Matić-promet“ d.o.o.Bjelovar;
 11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara za k.o. Korenovo i k.o. Gudovac;
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bjelovar;
 13. Donošenje Zaključka o prijedlogu za razrješenje i imenovanje člana Uprave Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. – predstavnika Grada Bjelovara;
 14. Donošenje Odluke o otpisu dospjelog i nenaplativog duga komunalne naknade;
 15. Izviješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2010. godinu;

Materijali za 2 .,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10., 11., 12., 13., 14. i 15. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Upozoravam da materijal za 14. točku dnevnog reda sadrži osobne podatke, te podliježe zaštiti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content