Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/11-01/6
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 6. listopada 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM
19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za  14. listopada (petak) 2011. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone;
 3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu;
 4. Donošenje Odluke o izboru ponude za obavljanje radova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta:
  1. VI. dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
  2. I.dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
  3. IX. dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
  4. I. dodatka Ugovoru o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova;
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u Gradu Bjelovaru;
 7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika gradova Europe o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO2;
 8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prostorno-programske studije rekreacijskog centra Mladost;
 9. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
  2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sjever 2 –izmjena i dopuna;
 10. Davanje Odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rada za 2012. godinu;

Materijali za  2 ., 3., 4., 5., 6.,  7., 8., 9. i 10. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content