Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/11-01/7
URBROJ: 2103/01-02-11-1
Bjelovar, 12. prosinca 2011.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 20. prosinca (utorak) 2011. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
  3. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara u 2012. godini;
  4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
  2. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  3. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2012. godini;
  6. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2012. godini;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2012. godini;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa, organizacijske strukture i sažetak poslova Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
  2. Odluka o planu razvojnih programa;
  3. Odluke o projekciji proračuna za 2013.-2014. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 7. Donošenje Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu;
 8. Donošenje Odluke o zonama u Gradu Bjelovaru;
 9. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 10. Donošenje Odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za području Grada Bjelovara i Plana civilne zaštite Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Ugovora o zasnivanju prava građenja (Slobodna zona Bjelovar);
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara;
 14. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta o izmjenama Statuta:
  1. I. osnovne škole Bjelovar;
  2. II. osnovne škole Bjelovar;
  3. III. osnovne škole Bjelovar;
  4. IV. osnovne škole Bjelovar;
  5. V. osnovne škole Bjelovar;
 15. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 16. Donošenje:
  1. Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Bjelovara;
 17. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Općinskog suda u Bjelovaru;
  2. Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 18. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Županijskog suda u Bjelovaru;
  2. Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 19. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content