Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/17-01/4
URBROJ: 2103/01-02-17-1
Bjelovar, 29. kolovoza 2017.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 7. rujna (četvrtak) 2017. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2017. godini;
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
 5. Donošenje Izmjena i dopuna: 
  • Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine;
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 9. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje:
  • Pravilnika za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
  • Odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju LIFE, potprogramu Okoliš, prioritetno područje Okoliš i učinkovitost resursa (ENV) (2017);
 13. Izbor Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10. i 11. točku dnevnog reda dostavljaju se vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 12. i 13. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

Saziv i materijali za sjednicu Gradskog vijeća objavljeni su na službenoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

 

 

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content