Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA  : 021-05/09-01/3
URBROJ: 2103/01-02-09-1
Bjelovar, 10. rujna 2009

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

S A Z I V A M
3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za dan 17. rujna (četvrtak) 2009. godine u  8,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

1. Aktualni sat;

2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2009. godinu;

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna  Grada Bjelovara za 2009. godinu;

4. Razmatranje informacije o aktivnostima za obilježavanje Dana Grada Bjelovara;

5. Donošenje:

a) Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
b) Odluke o grbu, zastavi i obilježavanju Dana Grada Bjelovara;

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima;

7. Donošenje:

a) Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac, d.o.o. Bjelovar;
b) Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar, d.o.o.;

8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Visoke tehničke škole Bjelovar;

9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara za nabavu vatrogasnog kemijskog vozila s kompletnom opremom;

Materijali za 2., 3., 5., 6., 7., 8. i  9. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content