Saziv 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA  : 021-05/09-01/4
URBROJ: 2103/01-02-09-1
Bjelovar, 13. listopada 2009.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/09)

S A Z I V A M
4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

za dan 20. listopada (utorak) 2009. godine u  8,00 sati


Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D


1. Aktualni sat;

2. Donošenje:

a) Statutarne odluke o dopuni Statuta Grada;
b) Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima, članovima Gradskog poglavarstva i članovima radnih tijela;

3. Donošenje izmjena i dopuna:

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2009.    godinu;
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka       22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini;

4. Donošenje izmjena i dopuna:

a) Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2009. godini;
b) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada  Bjelovara u 2009. godini;
c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2009. godini;
d) Programa javnih potreba socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2009. godini;
e) Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2009. godini;
f) Programa javnih potreba u vatrogastvu Grada Bjelovara u 2009. godini;

5. Donošenje:

a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2009. godinu;
b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2009.godinu;


6. Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;

7. Donošenje Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;

8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta  u vlasništvu Grada Bjelovara u zoni Istok u Bjelovaru;

9. Donošenje Odluke o objavi  javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2 a., 3., 4. 5., 6., 7., 8. i  9.   točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za točku 2b biti dostavljen naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.


PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content