Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/14-01/5
URBROJ: 2103/01-02-14-1
Bjelovar, 14. studeni 2014.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13)

SAZIVAM
10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 24. studeni (ponedjeljak) 2014. godine u 9,00 sati

 

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Tehnološki park Bjelovar, društvo s ograničenom odgovornošću za poduzetništvo, razvoj i primjenu novih tehnologija;
 3. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 5. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Bjelovara;
 6. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru;
 7. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 8. Donošenje odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima Mjesnih odbora;
 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Bjelovara u 2015. godini;
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnini čkbr. 1413/35 k.o. Grad Bjelovar;
 11. Donošenje Odluke o davanju na korištenje audiovizualne opreme i kino fotelja Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar;
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja javne ustanove „Kulturni i multimedijski centar Bjelovar“;
 13. Donošenje :
  1. Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Bjelovara;
  2. Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara; 
 14. Davanje odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rad za 2015. godinu;

Materijali za 2., 3., 5., 6., 7. 8., 9., 10., 11., 12.,13., 14. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 4. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 2.4 MiB /

Back to top