Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/16-01/3
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 2. rujna 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 13. rujna (utorak) 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualni sat;
  2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2016. godini;
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  4. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine;
  5. Davanje odobrenja na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za odgoj i obrazovanje Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 3., 4. i 5. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 6. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043/622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 3.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content