Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/16-01/4
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 4. studeni 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 7. studeni (ponedjeljak) 2016. godine u 11,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice u hitnom postupku;

Prijedlog odluke iz točke 1. dnevnog reda s obrazloženjem razloga donošenja u hitnom postupku dostavlja se uz saziv za sjednicu.

Hitnost postupka uvjetovana je objavljenim natječajem Ministarstva poljoprivrede o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.(„Narodne novine“ broj 71/16), koji je objavljen 3. studenog 2016. godine i kojim su promijenjene propozicije i uvjeti natječaja.

Iz navedenog razloga potrebno je staviti van snage Odluku o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju za potporu rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Plavnice Stare KLASA:340-03/15-01/16, URBROJ:2103/01-02-16-8 koju je donijelo Gradsko Vijeće Grada Bjelovara 21. lipnja 2016. godine i donijeti novu Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice u hitnom postupku.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 0.2 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content