Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/13-01/2
URBROJ: 2103/01-02-13-1
Bjelovar, 3.srpnja 2013.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13.) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 2/13.)

SAZIVAM
2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za dan 11. srpnja (četvrtak) 2013. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 3. Izviješće o stanju u prostoru Grada Bjelovara za razdoblje od 2009. do 2012. godine;
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine;
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke gradskim porezima,
 6. Donošenje:
  1. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa obnovljivih izvora energije za provođenje projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara”;
  2. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara”
 7. Donošenje Odluke o naknadi vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara i članovima radnih tijela;
 8. Donošenje Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara u 2013. godini;
 9. Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 10. Donošenje Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-039.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 5.6 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content