Saziv 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/12-01/3
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 16. travnja 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 23. travnja (ponedjeljak) 2012. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 3. Izviješće o financijskom poslovanju Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar za 2011. godinu;
 4. Izviješće o poslovanju Bjelovarskog sajma d.o.o.
 5. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Bjelovara;
 6. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini na Trgu E. Kvaternika 7A (na ravnom krovu iznad podruma površine 107,03 m2 na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2446/2-poslovna zgrada, z.k.ul. 5137 k.o. Grad Bjelovar i dvor na Trgu E. Kvaternika 7A površine 1897 m2); ;
 7. Donošenje:
  1. Odluke o raskidu ugovora i Aneksa ugovora o osnivanju prava građenja na vojnom skladištu “Sajmište” Bjelovar za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Bjelovar (na nekretnini k.č.br 501/26, zk.ul.br. 6193 k.o.Grad Bjelovar;
  2. Odluke o upućivanju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu obrane za darovanje k.č.br 501/26, zk.ul.br. 6193 k.o.Grad Bjelovar (Sajmište);
 8. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova u I, III i IV dimnjačarskom području;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 7. i 8. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 6. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content