Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/12-01/4
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 12. lipnja 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM
24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 20. lipnja (srijeda) 2012. godine u9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenjuProračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 3. Razmatranje Izviješća o izvršenju:
  1. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi GradaBjelovara u 2011. godini;
  3. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2011. godini;
  4. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2011. godini;
  5. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2012. godini;
  6. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2012. godini;
 4. Donošenje:
  1. Plana rashoda osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini;
  2. Odluke o usvajanju Plana raspodjele financijskih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola Grada Bjelovara u 2012. godini;
 5. Donošenje:
  1. Odluke o davanju suglasnosti Športskoj zajednici Grada Bjelovara na raspodjelu sredstava za financiranje športskih udruga Grada Bjelovara u 2011. godini;
  2. Odluke o davanju suglasnosti na raspodjelu sredstava prioritetnim športskim udrugama Grada Bjelovara u 2012. godini;
 6. Donošenje:
  1. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara,
  2. Odluke o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara,
 7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanjakomunalne opreme na području Grada Bjelovara,
 8. Donošenje:
  1. Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije sportske dvorane i dogradnje kino dvorane sa pratećim sadržajima u 2012. godini;
  2. Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije školsko sportske dvorane u 2012. 2013. godini;
  3. Odluke o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje rekonstrukcije poslovne zgrade i dvorišnu dogradnju ulaza u podrumsku kuglanu i caffe bar, te rekonstrukciju ulične ograde u 2012. godini;
 9. Donošenje Odluke o načinu, uvjetima i postupku prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli zakupljene rezervirane snage električne energije na lokaciji Poslovne zone Novi Borik-Lepirac i Slobodne zone Bjelovar;
 11. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Elektrometala d.d. Bjelovar;
 12. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 13. Donošenje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda;
 14. Izvješće o radu na grobljima na području Grada Bjelovara za 2011. godinu;

Materijali za2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13. i14.točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Back to top