Saziv 25. (radno-tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/5
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 5. srpnja 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

25. (radno-tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara za 13. srpnja (petak) 2012. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

Mandatna pitanja

  1. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru;
  2. Donošenje Odluke o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
  3. Donošenje odluke o odgodi isplate dijela kupoprodajne cijene i sklapanju Anexa Ugovora o kupoprodaji nekretnine s trgovačkim društvom „Matić promet d.o.o.“ Bjelovar;
  4. Izvješće Grada Bjelovara o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova  i resornih  ministarstava tijekom 2010. i 2011. godine (prezentacija);

Materijali za  1., 2 ., 3., i 4.  točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

 

 

Materijali za 25. (radno-tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.9 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content