Saziv 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/12-01/6
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 6. rujna 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 8/09)

SAZIVAM

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 13.  rujna  (četvrtak) 2012. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju Proračuna  Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 4. Razmatranje Izviješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 5. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje  siječanj-lipanj 2012. godine;
 6. Donošenje:
  1. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopuni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
  2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
  3. Zaključka o potvrdi Statuta Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
  4. Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 7. Donošenje Plana dodjele koncesija Grada Bjelovara za 2013. godinu;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6. i 7.  točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Napominjem da se za točku 6.c zbog opširnosti materijala ne dostavlja Statut Visoke tehničke škole u Bjelovaru, ali se uvid u Statut može izvršiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u sobi br. 21 kod Ivane Skukan.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

 

Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 1.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content