Saziv 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA : 021-05/12-01/8
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar, 26. studeni 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 5. prosinca (srijeda) 2012. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2013. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.godinu;
  3. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Bjelovara u 2013. godini;
  4. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara u 2013. godini;
  6. Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara u 2013. godini;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara u 2013. godini;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2013. godini;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
  2. Odluka o planu razvojnih programa;
  3. Odluke o projekciji proračuna za 2014.-2015. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu;
 7. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Sjever 2” – izmjena i dopuna
 8. Donošenje:
  1. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje;
 9. Donošenje:
  1. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poljoprivrede Grada Bjelovara;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda- simentalac;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda- umjetno osjemenjivanje plotkinja;
  4. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu;
  5. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje otkupa ovčje vune;
  6. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje projekta “Sirari” (izgradnje i opremanja mini-sirana, mljekomata i usavršavanje sirara);
  7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  8. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče, na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  9. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku ili integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 10. Donošenje Odluke o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara;
 11. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2013. godini;
 12. Donošenje Odluke o prestanku prava građenja na poslovnim zonama Lepirac, Istok, Jug i Slobodnoj zoni Lokalnoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. Bjelovar;
 13. Davanje Suglasnosti Visokoj tehničkoj školi Bjelovar za prenamjenu neutrošenih financijskih sredstava iz 2011. godine;
 14. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti na:
  1. Prijedlog Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
  2. Prijedlog Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
  3. Prijedlog Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
  4. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
  5. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 15. Donošenje Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Grada Bjelovara;

Materijali za 2 ., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

 

 

Materijali za 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.9 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content